Xem Tuổi Làm Nhà 2023

Theo quan niệm dân gian "Làm Nhà" xem đầu tiên là "Bát cẩm trạch" rồi đến tuổi phạm " Hoang ốc hay hoàng ốc", tuổi phạm "Tam tai", tuổi phạm "Kim lâu".

1. Hoang ốc là gì? Chúng ta hãy cùng giải nghĩa cụm từ Hoang ốc nhé. Hoang ở đây có nghĩa là bỏ hoang, ốc ở đây có nghĩa để chỉ ngôi nhà. Như vậy, Hoang ốc có thể được hiểu một cách đơn giản có nghĩa là ngôi nhà hoang. Người xưa thường quan niệm rằng, nếu bạn làm nhà mà phạm phải cung Hoang ốc xấu thì công việc, sức khỏe và mối quan hệ trong gia đình sẽ không được tốt.

Tuy nhiên, không phải cứ phạm vào Hoang ốc là sẽ gặp điềm xấu. Thực chất, Hoang ốc được chia thành 6 cung nhỏ tất cả. Trong đó sẽ có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Các bạn có thể quan sát trong bảng Hoang ốc dưới đây nhé.

 

Nếu tuổi của gia chủ rơi vào các cung là Nhất cát, Nhì Nghi và Tứ tấn tài thì sẽ thuận cho việc làm nhà. Còn ngược lại, nếu tuổi của gia chủ rơi vào các cung Tam địa sát, Ngũ thọ tử và Lục hoang ốc là những cung xấu, do vậy, chủ nhà nên kiêng kị việc xây nhà nhé.

2. Kim lâu là gì? Người xưa quan niệm tuổi Kim Lâu dùng để chọn năm cưới hỏi hoặc xây dựng nhà ở, mua bán mà không cần phải phạm đại ly. Theo từ ngữ Hán Việt thì Kim có nghĩa là vàng còn lâu là nhà. 

Dân gian cho rằng Kim Lâu gồm có:
 
1) Kim Lâu Thân: kị bản thân mình.
2) Kim Lâu Thê: kị vợ.
3) Kim Lâu Tử: kị con.
4) Kim Lâu Súc: kị chăn nuôi gia súc. Với người không theo nghề chăn nuôi thì vẫn có thể làm nhà vào năm này.
 
3. Tam tai là gì? Tam tai được xem như một quy luật tự nhiên. Trong đó, “tam” nghĩa là ba, “tai” nghĩa là tai họa. Người phạm tam tai sẽ chuẩn bị trải qua 3 năm xấu nhất, dễ gặp tai nạn, khó khăn và trắc trở.

Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là Ba, số 3, thứ ba. Còn “Tai” nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật. một vòng tuần hoàn.

Tam tai là 3 năm hạn liên tiếp gặp hạn. Cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ:

Năm đầu tiên của hạn Tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại.

Năm giữa của hạn Tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại.

Vào năm cuối Tam tai gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này.

4. Bát cẩm trạch? Khái niệm bát cẩm trạch theo nghĩa Hán Việt được thì trong đó: Bát là tám, trạch là nhà. Do đó, bát trạch ý nghĩa là chỉ 8 phương vị quẻ hào của một căn nhà. Cung mệnh của mỗi người là khác nhau, khi kết hợp với 8 hướng trong nhà ở sẽ tạo ra những dòng khí khác nhau.

 

Năm: 2008  Mậu Tý       Tuổi: 16

Phạm hoang ốc:    Không phạm hoang ốc                   

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                      

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                   

Bát cẩm trạch:               

                  

Năm: 2007  Đinh Hợi     Tuổi: 17

Phạm hoang ốc:    Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  (Tốt)

                  

Năm: 2006  Bính Tuất    Tuổi: 18

Phạm hoang ốc:    Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   (Tốt)

                  

Năm: 2005  Ất Dậu        Tuổi: 19

Phạm hoang ốc:    Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc (Tốt)

                  

Năm: 2004  Giáp Thân   Tuổi: 20

Phạm hoang ốc:    Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Đức  (Tốt)

                  

Năm: 2003  Quý Mùi     Tuổi: 21

Phạm hoang ốc:    Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lậu - Thân                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bại   

                  

Năm: 2002  Nhâm Ngọ  Tuổi: 22

Phạm hoang ốc:    Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Hư    

                  

Năm: 2001  Tân Tỵ        Tuổi: 23

Phạm hoang ốc:    Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Khốc

                  

Năm: 2000  Canh Thìn   Tuổi: 24

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Quỷ  

                  

Năm: 1999  Kỷ Mão       Tuổi: 25

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Tử    

                  

Năm: 1998  Mậu Dần     Tuổi: 26

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Tử                   

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  

                  

Năm: 1997  Đinh Sửu     Tuổi: 27

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   

                  

Năm: 1996  Bính Tý       Tuổi: 28

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc 

                  

Năm: 1995  Ất Hợi         Tuổi: 29

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Đức  

                  

Năm: 1994  Giáp Tuất    Tuổi: 30

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thân                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bại   

                  

Năm: 1993  Quý Dậu     Tuổi: 31

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Hư

                            

Năm: 1992  Nhâm Thân Tuổi: 32

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Khốc

                  

Năm: 1991  Tân Mùi      Tuổi: 33

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Quỷ  

                  

Năm: 1990  Canh Ngọ    Tuổi: 34

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Tử

                            

Năm: 1989  Kỷ Tỵ         Tuổi: 35

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Tử                   

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  

                  

Năm: 1988  Mậu Thìn    Tuổi: 36

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   

                  

Năm: 1987  Đinh Mão    Tuổi: 37

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc

                            

Năm: 1986  Bính Dần    Tuổi: 38

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Đức  

                  

Năm: 1985  Ất Sửu        Tuổi: 39

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thân                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bại   

                  

Năm: 1984  Giáp Tý      Tuổi: 40

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Hư    

                  

Năm: 1983  Quý Hợi      Tuổi: 41

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Khốc

                  

Năm: 1982  Nhâm Tuất  Tuổi: 42

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Quỷ  

                  

Năm: 1981  Tân Dậu      Tuổi: 43

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Tử    

                  

Năm: 1980  Canh Thân  Tuổi: 44

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Tử                   

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  

                  

Năm: 1979  Kỷ Mùi       Tuổi: 45

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   

                  

Năm: 1978  Mậu Ngọ     Tuổi: 46

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc 

                  

Năm: 1977  Đinh Tỵ      Tuổi: 47

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Đức

                            

Năm: 1976  Bính Thìn    Tuổi: 48

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thân                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Bại   

                  

Năm: 1975  Ất Mão       Tuổi: 49

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Hư    

                  

Năm: 1974  Giáp Dần    Tuổi: 50

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Khốc

                            

Năm: 1973  Quý Sửu      Tuổi: 51

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Quỷ  

                  

Năm: 1972  Nhâm Tý     Tuổi: 52

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Tử    

                  

Năm: 1971  Tân Hợi       Tuổi: 53

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Tử                   

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  

                  

Năm: 1970  Canh Tuất   Tuổi: 54

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   

                  

Năm: 1969  Kỷ Dậu       Tuổi: 55

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc 

                  

Năm: 1968  Mậu Thân   Tuổi: 56

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Đức  

                  

Năm: 1967  Đinh Mùi    Tuổi: 57

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thân                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bại   

                  

Năm: 1966  Bính Ngọ    Tuổi: 58

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Hư    

                  

Năm: 1965  Ất Tỵ Tuổi: 59

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Khốc

                  

Năm: 1964  Giáp Thìn   Tuổi: 60

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Quỷ  

                  

Năm: 1963  Quý Mão     Tuổi: 61

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Tử                       

 

Năm: 1962  Nhâm Dần  Tuổi: 62

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Tử                   

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Bảo  

                  

Năm: 1961  Tân Sửu      Tuổi: 63

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Trạch Lộc   

                  

Năm: 1960  Canh Tý      Tuổi: 64

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Vật                           

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:       Trạch Phúc 

                  

Năm: 1959  Kỷ Hợi        Tuổi: 65

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:      Từ 65 tuổi không tính 

                            

Năm: 1958  Mậu Tuất    Tuổi: 66

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thân                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:      Từ 65 tuổi không tính 

                            

Năm: 1957  Đinh Dậu    Tuổi: 67

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Từ 65 tuổi không tính      

                     

Năm: 1956  Bính Thân   Tuổi: 68

Phạm hoang ốc:   Không phạm hoang ốc                      

Phạm kim lâu:       Không phạm kim lâu                         

Phạm tam tai:        Phạm tam tai năm thứ 2                     

Bát cẩm trạch:      Từ 65 tuổi không tính 

                            

Năm: 1955  Ất Mùi        Tuổi: 69

Phạm hoang ốc:   Phạm hoang ốc                        

Phạm kim lâu:       Phạm kim lâu - Thê                           

Phạm tam tai:        Không phạm tam tai                         

Bát cẩm trạch:       Từ 65 tuổi không tính         

 

Năm: 1955  Ất Mùi        Tuổi: 69       "Từ 70 tuổi chở đi là tuôie có phước báu nên làm nhà không tính hoang ốc, tam tai, kim lâu, bát cẩm trạch - theo quan niệm dân gian".

Cập nhật thông tin không tránh khỏi sai xót cần sự góp ý của các bạn để hoàn thiện.

Cần xem chi tiết xin bình luận ở dưới ạ. Cảm ơn.

 

Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
0898709226
Chat Zalo