TRÌ TỤNG MINH CHÚ " OM MANI PADME HUM HRI"
TRÌ TỤNG MINH CHÚ " OM MANI PADME HUM HRI"
TÚC SỐ HIỆN TẠI
85540
THỜI GIAN CÒN LẠI

NGHI QUỸ OM MANI PADME HUM

1. QUY Y

Quy Y Bổn Tôn Quan Thế Âm,

Phát tâm lợi mẹ cả sáu cõi,

Nguyện tu tập từ bi hỷ xả,

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

2. TÁN THÁN

Sắc thân trắng ngần không tỳ vết

Đấng Di Đà ngự trên đỉnh đầu,

Mắt từ theo dõi từng chúng sinh,

Cung kính tán thán Bậc bi Mẫn!

Om Mani Padme Hum Hri.

 

3. CẦU NGUYỆN

Con cầu nguyện đến Đạo Sư Quan Thế Âm,

Con Cầu nguyện đến Bổn Tôn Quan Thế Âm,

Con Cầu nguyện đến Bậc Thánh Quan Thế Âm,

Con cầu nguyện Đấng Hộ Trì Quan Thế Âm,

Con cầu nguyện Đấng Từ mẫn Quan Thế Âm.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

A- CẦU NGUYÊN CHO CHÚNG SINH Ở CÕI TRỜI

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của ngã mạn và kiêu căng,

Một ít chúng sinh sinh vào các cõi Trời,

Xin họ phát khởi Tâm Bồ Đề vô thượng.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

B - CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG SINH CÕI ASURA

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của ghen ghét và ganh tỵ,

Một số chúng sinh sinh trong cõi Tu La,

Xin họ phát khởi lòng bi mẫn vô biên.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

C- CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG SINH CÕI NGƯỜI

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của luyến ái và tham dục,

Có nhiều chúng sinh được tái sinh làm người,

Nguyện họ thoát cảnh nghèo, bệnh và chinh chiến.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

D- CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG SINH CÕI SÚC SINH

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của ngu si và tà kiến,

Rất nhiều chúng sinh đoạ vào cõi súc sinh

Nguyện họ thoát cảnh bị ăn, giết, hành hạ....

Om Mani Padme Hum Hri.

 

E- CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG SINH CÕI QUỶ ĐÓI

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của bỏn xẻn và keo kiệt,

Vô số chúng sinh rơi vào cõi Quỷ đói,

Nguyện họ được vãng sinh về cõi Pô – ta – la.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

F- CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG SINH CÕI ĐỊA NGỤC

Do những ác nghiệp tích tụ từ vô thủy,

Dưới ảnh hưởng của mười ác và sân hận,

Vô lượng chúng sinh chìm trong cõi địa ngục,

Nguyện họ sinh về Cực Lạc Thanh Tịnh Bang.

Om Mani Padme Hum Hri.        ( Trì tụng Lục tự càng nhiều càng tốt )

 

4. HỒI HƯỚNG

Con nay đã tu trì pháp này,

Tất cả công đức trong ba đời,

Nguyện diệt khổ mẹ cả Sáu cõi,

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

Đời này nguyện đạt đến Chánh Giác,

Xả thân quy hướng cõi Cực lạc,

Cầu mong nhanh chứng quả Bồ - Đề,

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

Bản chất của Quy Y Tam Bảo,

Chính là nương tựa Quan Thế Âm,

Tất cả các thời đều an lành,

Chí thành cầu khẩn Đấng Đại Bi.

Om Mani Padme Hum Hri.

 

Cập nhật túc số (biến)

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới túc số (biến) được, không cộng dồn với số lượng cũ.


Danh sách nhóm đạo hữu có số túc số (biến) nhiều nhất

Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số túc số (biến) dựa trên số điện thoại đã đăng ký Số liệu này chỉ để tham khảo.

Nếu Quý đạo hữu phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email


STT Họ tên Số túc số (biến)
1 Tịnh Độ 64980
2 Jin Pa 18860
3 Kun Pal 1700
Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
0898709226
Chat Zalo