Trọn Tuổi Xông Nhà Năm 2022 Nhâm Dần
Năm Can Chi Tuổi Tuổi Xông Nhà
2022 Nhâm Dần 1 Ngọ - Hợi - Tuất
2021 Tân Sửu 2 Tỵ - Dậu - Tý
2020 Canh Tý 3 Thân - Sửu - Thìn
2019 Kỷ Hợi 4 Dần - Mão - Mùi
2018 Mậu Tuất 5 Dần - Ngọ - Mão
2017 Đinh Dậu 6 Tỵ - Thìn - Sửu
2016 Bính Thân 7 Tỵ - Tý - Thìn
2015 Ất Mùi 8 Hợi - Mão - Ngọ
2014 Giáp Ngọ 9 Dần - Mùi - Tuất
2013 Quý Tỵ 10 Thân - Dậu - Sửu
2012 Nhâm Thìn 11 Thân - Tý - Dậu
2011 Tân Mão 12 Hợi - Tuất - Mùi
2010 Canh Dần 13 Ngọ - Hợi - Tuất
2009 Kỷ Sửu 14 Tỵ - Dậu - Tý
2008 Mậu Tý 15 Thân - Sửu - Thìn
2007 Đinh Hợi 16 Dần - Mão - Mùi
2006 Bính Tuất 17 Dần - Ngọ - Mão
2005 Ất Dậu 18 Tỵ - Thìn - Sửu
2004 Giáp Thân 19 Tỵ - Tý - Thìn
2003 Quý Mùi 20 Hợi - Mão - Ngọ
2002 Nhâm Ngọ 21 Dần - Mùi - Tuất
2001 Tân Tỵ 22 Thân - Dậu - Sửu
2000 Canh Thìn 23 Thân - Tý - Dậu
1999 Kỷ Mão 24 Hợi - Tuất - Mùi
1998 Mậu Dần 25 Ngọ - Hợi - Tuất
1997 Đinh Sửu 26 Tỵ - Dậu - Tý
1996 Bính Tý 27 Thân - Sửu - Thìn
1995 Ất Hợi 28 Dần - Mão - Mùi
1994 Giáp Tuất 29 Dần - Ngọ - Mão
1993 Quý Dậu 30 Tỵ - Thìn - Sửu
1992 Nhâm Thân 31 Tỵ - Tý - Thìn
1991 Tân Mùi 32 Hợi - Mão - Ngọ
1990 Canh Ngọ 33 Dần - Mùi - Tuất
1989 Kỷ Tỵ 34 Thân - Dậu - Sửu
1988 Mậu Thìn 35 Thân - Tý - Dậu
1987 Đinh Mão 36 Hợi - Tuất - Mùi
1986 Bính Dần 37 Ngọ - Hợi - Tuất
1985 Ất Sửu 38 Tỵ - Dậu - Tý
1984 Giáp Tý 39 Thân - Sửu - Thìn
1983 Quý Hợi 40 Dần - Mão - Mùi
1982 Nhâm Tuất 41 Dần - Ngọ - Mão
1981 Tân Dậu 42 Tỵ - Thìn - Sửu
1980 Canh Thân 43 Tỵ - Tý - Thìn
1979 Kỷ Mùi 44 Hợi - Mão - Ngọ
1978 Mậu Ngọ 45 Dần - Mùi - Tuất
1977 Đinh Tỵ 46 Thân - Dậu - Sửu
1976 Bính Thìn 47 Thân - Tý - Dậu
1975 Ất Mão 48 Hợi - Tuất - Mùi
1974 Giáp Dần 49 Ngọ - Hợi - Tuất
1973 Quý Sửu 50 Tỵ - Dậu - Tý
1972 Nhâm Tý 51 Thân - Sửu - Thìn
1971 Tân Hợi 52 Dần - Mão - Mùi
1970 Canh Tuất 53 Dần - Ngọ - Mão
1969 Kỷ Dậu 54 Tỵ - Thìn - Sửu
1968 Mậu Thân 55 Tỵ - Tý - Thìn
1967 Đinh Mùi 56 Hợi - Mão - Ngọ
1966 Bính Ngọ 57 Dần - Mùi - Tuất
1965 Ất Tỵ 58 Thân - Dậu - Sửu
1964 Giáp Thìn 59 Thân - Tý - Dậu
1963 Quý Mão 60 Hợi - Tuất - Mùi
1962 Nhâm Dần 61 Ngọ - Hợi - Tuất
1961 Tân Sửu 62 Tỵ - Dậu - Tý
1960 Canh Tý 63 Thân - Sửu - Thìn
1959 Kỷ Hợi 64 Dần - Mão - Mùi
1958 Mậu Tuất 65 Dần - Ngọ - Mão
1957 Đinh Dậu 66 Tỵ - Thìn - Sửu
1956 Bính Thân 67 Tỵ - Tý - Thìn
1955 Ất Mùi 68 Hợi - Mão - Ngọ
1954 Giáp Ngọ 69 Dần - Mùi - Tuất
1953 Quý Tỵ 70 Thân - Dậu - Sửu
1952 Nhâm Thìn 71 Thân - Tý - Dậu
1951 Tân Mão 72 Hợi - Tuất - Mùi
1950 Canh Dần 73 Ngọ - Hợi - Tuất
1949 Kỷ Sửu 74 Tỵ - Dậu - Tý
1948 Mậu Tý 75 Thân - Sửu - Thìn
1947 Đinh Hợi 76 Dần - Mão - Mùi
1946 Bính Tuất 77 Dần - Ngọ - Mão
1945 Ất Dậu 78 Tỵ - Thìn - Sửu
1944 Giáp Thân 79 Tỵ - Tý - Thìn
1943 Quý Mùi 80 Hợi - Mão - Ngọ
1942 Nhâm Ngọ 81 Dần - Mùi - Tuất
1941 Tân Tỵ 82 Thân - Dậu - Sửu
1940 Canh Thìn 83 Thân - Tý - Dậu
1939 Kỷ Mão 84 Hợi - Tuất - Mùi
1938 Mậu Dần 85 Ngọ - Hợi - Tuất
1937 Đinh Sửu 86 Tỵ - Dậu - Tý
1936 Bính Tý 87 Thân - Sửu - Thìn
1935 Ất Hợi 88 Dần - Mão - Mùi
1934 Giáp Tuất 89 Dần - Ngọ - Mão
1933 Quý Dậu 90 Tỵ - Thìn - Sửu
1932 Nhâm Thân 91 Tỵ - Tý - Thìn
1931 Tân Mùi 92 Hợi - Mão - Ngọ
1930 Canh Ngọ 93 Dần - Mùi - Tuất
1929 Kỷ Tỵ 94 Thân - Dậu - Sửu
1928 Mậu Thìn 95 Thân - Tý - Dậu
1927 Đinh Mão 96 Hợi - Tuất - Mùi
1926 Bính Dần 97 Ngọ - Hợi - Tuất
1925 Ất Sửu 98 Tỵ - Dậu - Tý
1924 Giáp Tý 99 Thân - Sửu - Thìn
1923 Quý Hợi 100 Dần - Mão - Mùi

 

Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
0898709226
Chat Zalo